ورزش از نظر شخصیت های ایران

امام خمینی(ره):ورزشکارها همیشه این طور بودند که یک روح سالمی داشتند از باب اینکه توجه به شهوات نداشتند توجه به لذات نداشتند توجه به یک فعالیت جسمی داشتند که عقل سالم در بدن سالم است.

امام خمینی(ره):در همه ی ابعاد انسانی ورزش کنید.

مقام معظم رهبری:ورزش برای جوانان لازم و برای بزرگ سالان واجب است.

مقام معظم رهبری:یکی از مهم ترین کارهای ورزش این است که دایم میدان های تازه و افق های تازه ای را باز میکند و قابلیت های جسم انسان و قدرت پروردگار را در به وجود آوردن این جسم,در خلق شیئی بدیع نامش انسان است,نشان میدهد.

 

مقام معظم رهبری:ورزش یک اصل است .آن را یک تکلیف الهی بدانید.امر به ورزش  امر به معروف است.

مقام معظم رهبری:اگر در یک جمله ی کوتاه از من بپرسند که شما از جوانان چه می خواهید؟خواهم گفت:تحصیل تهذیب و ورزش.

امام خمینی(ره):من وزشکار نیستم اما ورزشکاران را دوست دارم.

 امام خمینی(ره):آن هایی که جنبه ی ورزشکاری و مادی را دارند،آن ها جوان هایی هستند که قوای جسمی شان به خاطر همین ورزش، نشاط و آمادگی پیدا می کند.آن وقت روح آن ها معنویات و ایمان را زودتر قبول می کند.

/ 0 نظر / 20 بازدید