تقسیمات آناتومی

آناتومی به چند دسته تقسیم میشود که بعضی از آنها به شرح زیر است.

1-آناتومی میکروسکوپی(ریز)

2-آناتومی ماکروسکوپیک(درشت)

 3-آناتومی مقایسه ای

4-آناتومی تکاملی

5- آناتومی عملی

6- آناتومی کلینیکی

7- آناتومی عرضی

8- آناتومی اعصاب

9-آناتومی رادیوگرافیک

10- آناتومی منطقه ای

11- آناتومی سطحی

12- آناتومی مربوط به عمل جراحی

13- آناتومی سیستمیک

/ 0 نظر / 29 بازدید