تاریخچه بدمینتون در جهان وایران



فدراسیون بین المللی بدمینتون (i.b.f)


در سال 1934 تشکیل شد . اولین رییس آن سرجرج توماس نام داشت .
در سال 1899 اولین مسابقه در شهر لندن برگزار شد .که تاکنون ادامه دارد.
از سال 1948 مسابقات تیمی مردان جهان به نام توماس کاپ برگزار گردید .این مسابقات تا سال 1984 هرسه سال یکبار انجام میگرفت واز سال 1984 به بعد هردوسال یک بار انجام می شود وتاکنون 21 دور آن برگزار شده است .
از سال 1965 مسابقات تیمی زنان جهان به نام یوبرکاپ نیز برگزار گردید این مسابقات تا سال 1984 هر سه سال یکبار انجام می گرفت واز این سال به بعد هر دوسال یکبار انجام میگیرد.
از سال 1989 مسابقات تیمی به نام سودرمن کاپ برگزار شده است که مجموعه ای از بازی های زنان ومردان می باشد. این مسابقات نیز هردوسال یک بار انجام میشود .
به غیر از مسابقات فوق نیز هر سال در دنیا جام جهانی هر دوسال یک بار قهرمانی جهان در قسمت های یک نفره ودو نفره خانمها و آقایان و مختلط انجام میشود .( عکس شماره 4 جام سودرمن را نشان می دهد.)
بدمینتون در اکثر کشور های جهان به خصوص در آسیای شرقی واروپا خیلی پیشرفت نموده واین توسعه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بوده است . در بازی های آسیایی 1962 که در اندونزی برگزار گردید رشته بدمینتون برای اولین بار وارد این بازی ها گردید ودر سال 1992 بدمینتون به طور رسمی وارد بازی های المپیک در بارسلون اسپانیا شد.



تاریخچه بدمینتون در ایران :


قبل از اینکه فدراسیون بدمینتون در سال 1351 در ایران تاسیس گردید . این ورزش در استان خوزستان به خصوص در شهر مسجد سلیمان رواج داشت . علت این امر حضور کارمندان انگلیسی نفت در آنجا بود .از آنجاییکه مسابقات بازیهای آسیایی 1974 در تهران برگزار می شد مسوولین وقت فدراسیون یک مربی خارجی به نام دیپوگوش را به خدمت گرفتند.
عکس شماره 5 دیپوگوش را به همراه تیم ملی بدمینتون ایران در بازی های قهر مانی تیمی آسیا در سال 1976 در حیدر آباد هند نشان میدهد . او قبل از اینکه به ایران بیاید کاپیتان تیم ملی بدمینتون هندوستان بوده ؛ نامبرده از سال 1352 تا 1356 به مدت 5 سال در ایران به کار تعلیم و مربیگری اشتغال داشت.

بدمینتون به طور روز افزونی درکشورمان در حال گسترش کمی وکیفی است به طوری که هر سال مسابقات قهرمانی کشور درچهار رده سنی ؛ سابقات باشگاهها ؛ مسابقات آموزشگاهها و مسابقات دانشجویان کشور برگزار می شود. همچنین تاکنون چندین دوره مسابقات شهدای هفتم تیر در زنجان ومسابقات بین المللی دهه فجر درکشورمان انجام گرفته است .
1370 از افتخارات مهم فدراسیون بدمینتون در ده سال اخیر دوعنوان مقام سوم دونفره زیر 18 سال آسیا که درسال1370 درزنجان برگزار گردیده بود . همچنین در مسابقات مقدماتی مردان جهان -توماس کاپ- در منطقه اروپا
درسال 1992 که در کشور هلند انجام شد تیم ملی بدمینتون ایران توانست از بین 25 کشور شرکت کننده از جمله 6 کشوری باشد که به دور بعدی صعود کرد .(عکس شماره 6 بازیکنهای ایران زکی زاده ؛ نسیمی ؛
ولی دروی ؛ شکوری ؛ شفیعی ؛ ) را در این دوره از مسابقات نشان می دهد همچینین در سال 1376 اولین دوره مسابقات غرب آسیا در تهران برگزار گردید که تمام مقامها از آن بازیکنان ایران شد .
در حال حاضر بازیکن های جوان وبزرگسالان ایران در مسابقات مهم آسیایی و جهانی شرکت می کنند.

 

/ 0 نظر / 76 بازدید