کریس رونالدو هم اسرائیل را تحریم کرد. رونالدو حاضر به تعویض لباس اش با بازیکن اس

به گزارش سایت آمار و نظرسنجی دیساپ، رونالدو هم به سرزمین های اشغالی اعتقاد دارد. او در پایان بازى پرتقال- اسرائیل حاضر به تعویض پیراهنش با بازیکن صهیونیست نشد
خبرنگار الجزیره ورزشی آقای طولکرم از رونالدو می پرسد: شما در خاک اسرائیل هستید یا فلسطین؟
رونالدو با خونسردی تمام در جواب می گوید: خب من در خاک فلسطین هستم! 
براساس این گزارش، درپایان بازی وقتی که بازیکن تیم اسرائیل برای تعویض لباس به رونالدو نزدیک می شود، کریس رونالدو با بی اعتنایی از مقابل او رد می شود و حاضر به چنین کاری نمی شود.
/ 2 نظر / 22 بازدید
مریم

کوچه ای را بود نامش معرفت، مردمانش با مرام از هر جهت .... سیل آمد کوچه را ویرانه کرد، مردمش را با جهان بیگانه کرد... هر چه در آنکوی بود از معرفت، شست و با خود برد سیل بی صفت ... از تمام کوچه تنها یک نفر، خانه اش ماندو خودش جست از خطر .... رسم راه نیک هر جا بود و هست، از نهاد مردم آن کوچه است.... چونکه در اندیشه، تو اینگونه ای، حتم دارم بچه ی آن کوچه ای